Arvskifte

.........................................................................

Vid enkelt arvskifte kallas arvtagarna till ett möte där man kan komma överens hur man boets tillgångar skall fördelas. Råder oenighet om värdena kan man ordna en intern eller offentlig auktion.

Om oenighet råder kan man anlita jurist som förrättar arvskiftet. Arvskifteshandling skall innehålla

  • Den avlides namn
  • Antal dödsbodelägare
  • Fördelningen av arvet
  • Underskrifter av samtliga dödsbodelägare med personnummer och adress
  • Kopia av den bouppteckning som lämnats till skatteverket
  • Arvskifteshandlingen underteckas av samtliga delägare som förklarar sig nöjda med arvskiftet.