Begravningsakt

.....................................................................

En begravning är ett tillfälle att ta farväl, uttrycka sorg och kärlek. En begravning är en mötesplats för de ännu levande.

 

Kyrklig begravning

 

Begravningsakten sker enligt Svenska kyrkans psalmbok, kyrkohandbok - begravningar.

En präst utför begravningsgudstjänsten. Avskedet tas i begravningslokalen eller vid graven (så kallad jordbegravning).Sker gravsättningen i grav måste de anhöriga ordna med sex personer som bär kistan.

Platsen för begravningsgudstjänsten är kyrkan eller kapellet.

Borgerlig begravning

Borgerlig begravning ger plats för planering av avskedet i annan lokal än kyrkan. Den ger utrymme för planering efter den avlidnes eller anhörigas egna önskemål. Detta är oftast en ceremoni utan religiösa inslag.

 www.humanisterna.se/humanistisk-begravning/

 

Enkel begravning

 

Utan begravningsakt

 

Den som önskar undvika begravningsakten kan beställa transport direkt till krematoriet.