Bouppteckning

.........................................................................

Är enkelt att göra själv.
Bouppteckning skall göras inom 3 månader efter dödsfallet, man kan ansöka om anstånd hos skatteverket.

I bouppteckning räknar man upp den avlidnes tillgågnar och skulder med det värde man anser att de har.Bouppteckningen skall vara underskriven och bevittnad. En kopia behålls av skatteverket.
Till kopia bifogar man kallelsen till bouppteckning, ev testamenten, arvsavstående och liknande.
När någon avlidit ska Ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning.
Det innebär att Ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av 
den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder.

 

Läs mer på skatteverkets hemsida www.skatteverket.se
Länk till blankett skv 461