Dödsannons ............................................

Det är vanligt att man sätter in en dödsannons i lokala tidningen. I annonsen bör finnas namn, födelse och dödsdag, bostadsort samt närmast anhöriga.

 

I dödsannonsen kan man informera om begravning/minnesstund tid och plats. Vill man ha reda på vilka som vill närvara sätter man in OSA och telefonnummer. Om begravningen är i kretsen av de närmaste eller om begravning redan skett.

 

Man kan räkna med att en annons som är 10 cm hög/enkelspalt kostar i DN vardagar 4200 kr, helg 4300 kr. Svenska Dagbladet vardagar 3700 kr, helg 3800 (priser 11-10-27).

 

Nedan kommer förslag på utformning