Gravsättning

............................................................

 

Med gravsättning menas att stoft eller aska överlämnas till jord eller vatten.

 

Gravsättningen sker genom att de anhöriga kontaktar församlingen och beställer gravplats. Den avlidne gravsätts i kista, urna eller att askan sprids i minneslund eller en så kallad askgravlund.
Om du vill strö ut aska efter en avliden någon annanstans än på en begravningsplats måste du ha tillstånd från länsstyrelsen i det län där du vill sprida askan.
Ansökan och regler anges på länsstyrelsens hemsida.

http://www.lst.se/lst/sv/amnen/Begravningar/

 

Önskar de anhöriga en minnessten kan den lokala
kyrkogårdsförvaltningen lämna förslag på lämpliga leverantörer.


Urnan kan även förvaras i så kallat Kolumbarium.