Saker du bör tänka på vid anhörigs bortgång

..............................................................

 

 

* Den som har vården om dödsboet ska informera övriga delägare om dödsfallet. Läkaren som konstaterat dödsfallet skriver ett så kallat dödsintyg, intyget skickas in till Skatteverket. Skatteverket är bokföringsmyndighet. Från Skatteverket/folkbokföringen skickas uppgifter till stat, kommun och landsting.

 

* Avsked skickar ett dödsfallsintyg till den som är ansvarig för dödsboet. Dödsboansvarig har då underlag att kontakta t ex bank och försäkringsbolag och kan betala räkningar i dödsboet.

 

* Anmäl eftersändning till www.adressandring.se 

* Sök efter adressbok till vänner och bekanta och informera om dödsfallet

 

* E-post adresser kan vara ett sätt att informera dödsfallet

 

* Kontrollera om någon försäkring kan utfalla (sök efter gamla och nya inbetalningar)

 

* Säga upp avtal och abonnemang t ex hyreskontrakt, vatten och avlopp, telefon/mobil, bredband, Tv-licens, avbetalningsavtal, prenumerationer.

 

* Kontakta banken stoppa autogiro och kontrollera eventuella bankfack.

 

* Makulera (klipp isär) alla kort kreditkort, bensinkort, betalkort och bankomatkort.

 

* Makulera ID-kort, pass och körkort

 

* Lämna in vapen till polisen

 

* Samla in eventuella reservnycklar.