Minnesfonder

...........................................................

I annonsen kan man framföra önskemål om gåvor och minnesfonder.

Att ge en minnesgåva är ett fint sätt att hedra minnet av en avlidne. Den avlidne och de anhöriga kan ibland ha önskemål till en specifik verksamhet (i stället för blommor lämna en minnesgåva).

Svenska Sällskapet för Medicinsk forskning
Plusgiro 901109-9 Bg 901-1099

 

Strokefonden
pg 90 05 30 – 7

 

Djurens rätt
tele 08-555 914 00

 

Hjärnfonden
tele 020-523 523 pg 901125-5 Bg 901-1255

 

Naturskyddsföreningen
08-702 65 00 Pg 90 19 09-2

 

Radiumhemmets forskningsfonder
Pg 90 06 90-6

 

Hörselskadades Riksförbund
tele 08457 55 00 pg 900314-6

 

Cancerfonden tele 020-59 59 59
WWF – en gåva till natur och framtiden
tele 08-624 74 14

 

Karolinska Institutets Alzheimers sjukdom och åderförkalkning
pg 95 41 60 – 8 stiftelse 213

 

Demensförbundet
08-658 99 20 pg 90 08 58 – 2

Minnesgåva

....................................................................

Alzheimerfonden, Insamlingsstiftelsen
Tel: 020-30 11 30 020-30 11 30 | Postgiro 901119-8


Amnesty International
Tel: 08-729 02 00 08-729 02 00 | Postgiro 900072-0


Astma och Allergiförbundet Forskningsfond
Tel: 08-506 28 200 08-506 28 200 | Postgiro 900374-0


Barncancerfonden/Barncancerföreningarnas
Tel: 08-584 209 00 08-584 209 00 | Postgiro 902090-0


Cancerfonden-Riksföreningen mot cancer
Tel: 08-677 10 00 08-677 10 00 | Postgiro 901986-0


Cancersjukas Riksförbund, Sveriges
Tel: 08-31 82 05 08-31 82 05 | Postgiro 900312-0


Demensfonden, Stiftelsen
Tel: 08-658 52 22 08-658 52 22 | Postgiro 900858-2


Diabetesförbundets Forskningsfond, Stiftelsen Svenska
Tel: 08-564 821 00 08-564 821 00 | Postgiro 900901-0


Erikshjälpen
Tel: 0383-46 74 50 0383-46 74 50 | Postgiro 900928-3


Föräldraföreningen spädbarnsdöd
Tel: 0340-102 51 0340-102 51 | Postgiro 900212-2


Geriatriska Fonden
Tel: 018-12 52 21 018-12 52 21 | Postgiro 900495-3


Hjärnfonden, Insamlingsstiftelse
Tel: 020-523 523 020-523 523 | Postgiro 901125-5


Hjärt- och lungsjukas Riksförbund
Tel: 08-556 062 00 08-556 062 00 | Postgiro 900011-8


Hjärt/Lungfonden
Tel: 08-566 24 200 08-566 24 200 | Postgiro 900347-6


Hjärtebarnsföre / Hjärtebarnsfonden
Tel: 08-442 46 50 08-442 46 50 | Postgiro 900587-7


Hundstallet, Svenska Hundskyddsföreningen
| Plusgiro 90 05 57-0


Individuell Människohjälp
Tel: 046-32 99 30 046-32 99 30 | Postgiro 900706-3


Läkare utan gränser
Tel: 08-55 60 98 00 | Postgiro 900603-2


Neurologiskt Handikappades Riksförbund
Tel: 08-677 70 10 08-677 70 10 | Postgiro 901007-5


Parkinsonförbundets Forskningsfond
»Webbsida | »E-post | Tel: 031-41 34 70 031-41 34 70 | Postgiro 900794-9


Reumatikerförbundet
Tel: 08-692 58 00 08-692 58 00 | Postgiro 900319-5


Rädda Barnens Riksförbund
Tel: 08-698 90 00 08-698 90 00 | Postgiro 900100-9


Röda korsets centralstyrelse, Svenska
Tel: 08-665 56 00 08-665 56 00 | Postgiro 900800-4


Sjöräddningssällskapet
Tel: 031-29 00 90 031-29 00 90 | Postgiro 900500-0


SOS-Barnbyar, Sverige, Föreningen
Tel: 08-545 832 00 08-545 832 00 | Postgiro 900203-1


Stiftelsen Frälsningsarméns insamlingar
Tel: 08-562 282 00 08-562 282 00 | Postgiro 900480-5


Stiftelsen för palliativ medicin
Tel: 013-22 23 94 013-22 23 94 | Postgiro 900835-0


Stiftelsen Radiohjälpen
»Webbsida | »E-post | Tel: 08-784 24 42 08-784 24 42 | Postgiro 901950-6


STROKE Riksförbundet
Tel: 08-97 06 30 08-97 06 30 | Postgiro 900530-7


Sv Journalens Läkarmission o Hjälpverks
Tel: 08-620 02 00 08-620 02 00 | Postgiro 901718-7


Svenska Kyrkan / Lutherhjälpen
Tel: 018-16 95 00 018-16 95 00 | Postgiro 900256-9


Svenska Kyrkans mission
Tel: 018-16 95 00 018-16 95 00 | Postgiro 909999-5


Sveriges Lions hjälpfond
Tel: 0346-59901 0346-59901 | Postgiro 901948-0


Vi planterar träd Insamlingsstiftelsen (Vi-skogen)
Tel: 08-769 86 36 08-769 86 36 | Postgiro 900508-3


Världsnaturfonden WWF
Tel: 08-624 74 00 08-624 74 00 | Postgiro 901974-6