Saker du bör tänka på vid anhörigs bortgång

.............................................................

 

* Den som har vården om dödsboet ska informera övriga delägare om dödsfallet. Läkaren som konstaterat dödsfallet skriver ett så kallat dödsintyg, intyget skickas in till Skatteverket. Skatteverket är bokföringsmyndighet.Från Skatteverket/folkbokföringen skickas uppgifter till stat, kommun och landsting.
 

* Avsked skickar ett dödsfallsintyg till den som är ansvarig för dödsboet. Dödsboansvarig har då underlag att kontakta t ex bank och försäkringsbolag och kan betala räkningar i dödsboet.
 
* Anmäl eftersändning till www.adressandring.se
 
* Sök efter adressbok till vänner och bekanta och informera om dödsfallet
 
* E-post adresser kan vara ett sätt att informera dödsfallet
 
* Kontrollera om någon försäkring kan utfalla (sök efter gamla och nya inbetalningar)

 

* Säga upp avtal och abonnemang t ex hyreskontrakt, vatten och avlopp, telefon/mobil, bredband, Tv-licens, avbetalningsavtal, prenumerationer.
 
* Kontakta banken stoppa autogiro och kontrollera eventuella bankfack.
 
* Makulera (klipp isär) alla kort kreditkort, bensinkort, betalkort och bankomatkort.
 
* Makulera ID-kort, pass och körkort
 
* Lämna in vapen till polisen
 
* Samla in eventuella reservnycklar.