Vad gör Du?

 

 

Meddela Avsked AB genom e-post info@avsked.se, telefon 010-199 36 90 eller brev

  • Den avlidnes namn
  • Den avlidnes personnummer
  • Var den avlidne finns
  • Kontaktperson och telefonnummer

 Tänk  i lugn och ro över hur den avlidne och Era önskemål kan uppfyllas.

 

 

Praktiska råd kan Ni få under fliken "Saker du bör tänka på vid en anhörigs bortgång"

 

 

Ni kan när som helst kontakta Avsked för stöd och hjälp. 010-199 36 90

 

 

För att anordna med en begravning gör Ni lättast så här:

 

 

Ring församlingen som den avlidne tillhörde och kom överens om tid och plats för begravning. Med församlingen kan Ni också diskutera den avlidnes sista vila.

 

 

Utse någon som tar emot kistan vid leveransen till begravningslokalen, denna person har också ansvaret att lägga fram och ta bort kistdekorationerna och blommorna.

 

 

Under Väglednings övriga flikar kan du få tips och råd.

 

 

Inom tre månader efter dödsfallet ska en bouppteckning inlämnas till Skatteverket.

 

Ni kan läsa mer under fliken Bouppteckning.